Loebi leesklub aansluitingsvorm

Vul hierdie vorm in om jou kind/ers aan te sluit by Loebi se Leesklub
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kies jou betalingsopsie. Let wel daar is 'n R80 eenmalige registrasiefooi wat 'n Loebi die drakie inkleur en aktiwiteitsboek wat ons na jou toe pos insluit
 
Jou aansluiting is vir 12 maande. Daarna sal ons jou kontak om te hoor of jy jou lidmaatskap wil hernu. Jy kan kanselleer met 30 dae skriftelike kennisgewing. Opsie 1 Lede ontvang die volgende: * ‘n leesboek, aktiwiteite en leerhulpmiddels elke maand. * Met aansluiting ‘n inkleur en aktiwiteitsboek vir elke kind. * Maand 12 word ‘n audio CD met die jaar se stories op gestuur so wel as sertifikaat vir elke kind. Opsie 2 Lede ontvang die volgende: *Met aansluiting ‘n inkleur en aktiwiteitsboek deur die pos. * Elektronies(hetsy deur epos of skakels om af te laai) die aktiwiteite, stories en l eerhulpmiddels Indien gelde uitstaande is of jy jou klub vroegtydig kanselleer verbeur jy die audio CD en Sertifikaat (slegs opsie 1 lede). Jy moet ook weer jou registrasiefooi betaal indien jy weer wil aansluit Die boekies word gepos of op die internet beskikbaar gestel afhangende van jou opsie wat jy kies. Jy benodig Adobe Reader om die dokumente oop te maak. Meeste rekenaars en slimfone het dit reeds geinstalleer. Dit kan ook gratis afgelaai word op Adobe.com. Indien jou debietorder nie deurgaan nie as gevolg van ‘n te kort aan fondse sal ‘n boete van R50 gehef word, wat met jou volgende debietorder sal deurgaan. Indien dit weer nie deurgaan nie sal ons ‘n rekening vir jou stuur en jou lidmaatskap kanselleer. Maak seker die inligting op die aansoekvorm is korrek. Kinderwerf aanvaar nie verantwoordelikheid vir verlore pakkies a.g.v verkeerde adresse of inligting nie. Pakkies word binne die eerste 5 werksdae van die maand gepos. Daarna neem die pakkies gewoonlik 3 tot 4 dae om jou te bereik. Die boekies word met ‘n seël gepos so dit behoort direk in jou posbus te gaan. Indien jy by die 15de van die maand nog nie jou pakkie ontvang het nie, moet jyons asseblief via epos ( info@loebi.co.za) in kennis stel dat jy dit nie ontvang het nie. (Indien ons nie reageer op jou epos nie het ons dit nie ontvang nie so stuur asseblief weer.) Jy het 1 kalendermaand om ons in kennis te stel van verlore pakkies, sodat ons vir jou ‘n nuwe boekie kan stuur. Byvoorbeeld: indien jy ‘n boekie in Maart moes ontvang, moet jy ons in Maart in kennis stel dat jy dit nie ontvang het nie. As ons niks van jou hoor in daardie maand nie, aanvaar ons dat jy die boekie ontvang het en sal verlore boekies nie vervang word nie. Maak dus elke maand seker dat jy dit ontvang. Dieselfde reëlings geld vir beskadigde boekies of CD’s. Die inhoud van die boekies en aktiwiteite is net vir jou privaatgebruik alleenlik dit mag nie gekopieër word op enige manier of aan ander gegee word nie. Skole moet ons kontak vir ‘n spesiale gebruikerslisensie om hierdie in hulle klasse te doen. Kinderwerf behou die reg om indien noodsaaklik die klub se pryse te verhoog. Lede sal 30 dae kennisgewing hiervan ontvang. Kinderwerf probeer so vroeg as moontlik in die maand die boekies pos, maar aanvaar nie verantwoordelikheid vir vertragings van poskantoor of die drukkers nie. Indien daar probleme is sal klublede in kennis gestel word. Kinderwerf sal foutiewe produkte vervang mits die probleem nie met skriftelike korrespondense opgelos kan word nie en die foutiewe produk aan ons teruggepos word.

Gratis nuusbrief

Gaan na Kinderwerf-nuusbrief en kies die Kinderwerf opsie om in te teken op ons gratis algemene nuusbrief.